strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach jest Dyrektor.

Aktualności

Rekrutacja do szkoły i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/23
2022-01-27

Rekrutacja do szkoły i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/23

Szanowni Rodzice,
dnia 16.12.2021r. pismem nr ZO.4424.21.2021 Pan Wójt Krzysztof Kalinowski od nowego roku szkolnego 2022/2023 wyraził zgodę na zmianę struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach. Dzieci przedszkolne oddziałów Stowarzyszenia "Sosenka" będą rekrutowane do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach.

Przekazuję poniżej istotne informacje dotyczące naboru do oddziałów przedszkolnych jak i klasy 1:

Nabór **dzieci na nowy rok szkolny do oddziałów przedszkolnych w gminnym przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** będzie się odbywał, jak w poprzednim roku, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego po adresem:
https://debewielkie.formico.pl

- 21 lutego 2022 r. od godziny 8.00 – 25 lutego 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców/ prawnych opiekunów/, których dziecko już uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego,
- 7 marca 2022 r. od godziny 8:00. – 18 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów/ wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole/ wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej informacji na:
https://szkolagorki.edu.pl/rekrutacja-2022-2023,24s

Nabór **uczniów na nowy rok szkolny do klas pierwszych szkół podstawowych** będzie się odbywał, podobnie jak w ubiegłym roku, za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji, dostępnym pod adresem: https://debewielkie.elemento.pl

- 21 lutego 2022r. od godziny 8.00 – 4 marca 2022 r. do godziny 15.00 - zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły;
- 7 marca 2022 r. od godziny 8.00 - 18 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Więcej informacji na:
https://szkolagorki.edu.pl/rekrutacja-2022-2023,24s


z poważaniem
Renata Osica-Duszczyk
dyrektor szkoły

czytaj dalej...