strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

Od dnia 01 września 2022r. do dnia 31 grudnia 2023r. usługi dowozu uczniów świadczy firma Usługi Transportowe - Przewóz Osób Bogdan Raniszewski

ul. Janusza Korczaka 12, 07-200 Wyszków, tel. 504 157 041

Uwagi dotyczące świadczonych usług prosimy kierować na adresy e-mail: uslugitransportoweraniszewski@wp.pl

Poniedziałek - Piątek
7:30 - przystanek Chrośla
14:00 (SP Górki) - powrót 1
15:40 (SP Górki) - powrót 2

 

DOWOŻENIE DZIECI DO SZKOŁY

Obowiązek zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu do szkoły wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Jak stanowi art. 17 ust. 2 przedmiotowej ustawy, droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

  • 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
  • 4 km – w przypadku uczniów klas V- VIII szkół podstawowych 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.