strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

W roku szkolnym 2023/2024 posiłki przygotowywane i dostarczane są 
przez Gminne Przedszkole w Dębem Wielkim ul. Krótka 1a, tel. 25 756 47 25.

Koszt obiadu, dla uczniów szkoły, złożonego z dwóch dań i napoju wynosi 7,50 zł

Koszt wyżywienia dla dzieci przedszkolnych złożonego z: śniadania, dwóch dań odbiadu i podwieczorku wynosi 11,50 zł

Zgłaszanie nieobecności dziecka/ucznia zbierane jest przez Intendenta szkoły p. Monikę Dobosiewicz
poprzez pocztę e-mail: intendent@szkolagorki.edu.pl wyłącznie w godz. 7:45-8:15

Zgłoszenie nieobecności po wyznaczonym czasie powoduje naliczanie opłaty od kolejnego dnia.Opłaty uiszczamy do 7 dnia każdego miesiąca na numer konta:

24 9226 0005 0001 6724 2000 0470

odbiorca: Gmina Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie

w tytule przelewu wpisujemy: imię, nazwisko, klasę dziecka i  nazwę szkołyOpóźnienie wpłat za posiłki, po 10 dniu każdego miesiąca, skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadu do czasu uregulowania płatności,
a za opóźnienie naliczane będą odsetki ustawowe.

Obiady - Jadłospis | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie


Tygodniowy jadłospis przedszkolny 12-16.09.2022 r.

Tygodniowy jadłospis dla szkół 12-16.09.2022 r.