strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon/fax: (25) 757-78-56

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2020 ROKU

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin
dla uczniów klasy ósmej
odbędzie się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia 2020r.

21 kwietnia 2020r. - egzamin z języka polskiego

22 kwietnia 2020 r. - egzamin z matematyki

23 kwietnia 20202r.- egzamin z języka obcego nowożytnego

Dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie

przewidziany jest termin dodatkowy w terminie 1, 2 i 3 czerwca 2020 roku

01 czerwca 2020r. - egzamin z języka polskiego

02 czerwca 2020 r. - egzamin z matematyki

03 czerwca 2020r.- egzamin z języka obcego nowożytnego

Dodatkowe informacje:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty_2020

podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5  pkt 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia  2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)