strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2022 ROKU 

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin
dla uczniów klasy ósmej
odbędzie się w dniach 24, 25 i 26 maja 2022r.

Logo oraz przejście na stronę główną Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

24 maja 2022r. - egzamin z języka polskiego

25 maja 2022r. - egzamin z matematyki

26 maja 2022r.- egzamin z języka obcego nowożytnego

Dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie

przewidziany jest termin dodatkowy w terminie 13, 14 i 15 czerwca 2022 roku

13 czerwca 2022r. - egzamin z języka polskiego

14 czerwca 2022r. - egzamin z matematyki

15 czerwca 2022r.- egzamin z języka obcego nowożytnego

Dodatkowe informacje:

Centralna Komisja Egazaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5  pkt 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia  2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)