strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów położona jest na terenie malowniczej, wiejskiej miejscowości Górki. Jesteśmy zlokalizowani 3 km od Dębego Wielkiego w województwie mazowieckim, w niedalekim sąsiedztwie stolicy.

Posiadamy nowocześnie wykończone sale lekcyjne, które przeszły proces modernizacji, salę gimnastyczną, świetlicę oraz zewnętrzne poliuretanowe boisko.

W swojej pracy kładziemy nacisk na:

 • szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów, 
 • przeciwdziałanie wszelkim formom agresji i przemocy,  
 • rozpoznanie i dbałość o potrzeby uczniów,
 • rzetelne przygotowanie do dalszego etapu kształcenia,
 • rozwój zainteresowań,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych,
 • zapobieganie zaburzeniom zachowania,
 • inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Wyróżniają nas:

 • wyjątkowa, rodzinna atmosfera,
 • ciche, spokojne miejsce, z dobrym dojazdem,
 • praca z uczniami metodą projektu,
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne - 5 tablic multimedialnych, projektory multimedialne.
 • mobilna pracownia komputerowa na 16 komputerów,
 • wyposażenie w monitor interaktywny oraz telewizory,
 • wyposażenie sal w oczyszczacze oraz nawilżacze powietrza. 

* W każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer z dostępem do szybkiego internetu (światłowód).

* Realizujemy projekty - Szklanka mleka, Warzywa i Owoce w szkole, Lekki tornister, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej - Trzymaj formę.

* Otrzymaliśmy Certyfikaty - Czyste powietrze, Wiarygodna szkoła.

* Starsi uczniowie mają możliwość korzytania z projetów międzynarodowych we współpracy z: Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz ERASMUS+.

* W naszej szkole funkcjonują zajęcia dodatkowe oraz zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań organizowane są na podstawie diagnozy nauczycieli oraz ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i uczniów, co pozwala na pełne zaangażowanie w ich uczestnictwo i rozwijanie pasji.

* W placówce uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia: plastyczne, przyrodnicze, taneczne, od zabawy do sportu. Obok kół zainteresowań ofiarujemy zajęcia wspierające, terapię pedagogiczną, rewalidację, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz wyrównujące szanse edukacyjne, zajęcia z pedagogiem, psychologiem. Dla uczniów chcących realizować pasje społeczne swoje drzwi otwiera Szkolny Klub Wolontariatu. Pod okiem sprawdzonych instruktorów prowadzone są zajęcia z koszykówki, tańca nowoczesnego. Językiem obcym obowiązującym w naszej szkole jest język angielski, realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Realizujemy programy żywieniowe - wspólne śniadania. Wszelkie zajęcia prowadzone są przez zaangażowaną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bądź instruktorów z wieloletnim stażem.

NASI UCZNIOWIE ODNOSZĄ SUKCESY

To osoby kreatywne, odważne, aktywne, które zdobywają wiedzę i umiejętności, rozwijają swoje pasje, realizują wspólnie projekty i przedsięwzięcia. Wiedzą co to znaczy i potrafią być patriotami. Zdobywają wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.