strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

Kadra pedagogiczna w naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024 składa się z nauczycieli (bez nauczcyieli pozostających na urlopach zdrowotnych):

 • Renata Monika Osica-Duszczyk - dyrektor szkoły, współorganizowanie kształcenia sp., biologia
 • Anna Bartnicka - społeczny zastępca dyrektora szkoły, wychowawca klasy IIa, edukacja wczesnoszkolna, współorganizowanie kształcenia sp.
 • Mirosława Adamska - religia klasy III-VIII
 • Małgorzata Bedyńska - WOS i historia w klasach IV-VIII
 • Edyta Pelagia Białek - logopeda, neurologopeda, zajęcia wychowawczo-rewalidacyjne
 • Natalia Anna Ciszkowska - oddział przedszkolny, wychowawca w oddziale przedszkolnym "Biedronki"
 • Elżbieta Dębicka - oddział przedszkolny, wychowawca w oddziale przedszkolnym "Zuchy", tzw. "zerówka"
 • Iwona Dróżdż - wychowawca kl. VI, chemia i matematyka w kl. IV, VI i VII
 • Marzena Fila - oddział przedszkolny, wychowawca w oddziale przedszkolnym "Mali Odkrywcy", tzw. "zerówka"
 • Adam Górski - edukacja informatyczna kl. I-III, informatyka IV-VIII
 • Bożena Jachacy - przyroda i geografia w kl. IV-VIII
 • Elżbieta Halina Kąkol - wychowawca kl. Va, plastyka, technika, EDB, innowacja pedagogiczna, współorganizowanie kształcenia sp.
 • Marta Kąkol - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIb, współorganizowanie kształcenia sp., wychowanie do życia w rodzinie
 • Magdalena Anna Misztalska - oddział przedszkolny, wychowawca w oddziale przedszkolnym "Jeżyki"
 • Iwona Niuk - wychowawca świetlicy szkolnej, terapia pedagogiczna
 • Jadwiga Migacz-Banach - wychowanie fizyczne kl. I-IV, innowacja pedagogiczna
 • Bożena Paczuska - oddział przedszkolny, wychowawca w oddziale przedszkolnym "Biedronki"
 • Tomasz Paszkowski - język niemiecki kl. VII-VIII
 • Michał Pieniak - wychowanie fizyczne kl. V-VIII, SKS
 • Dorota Poźniecka - muzyka kl. III-VII
 • Bogusława Jolanta Rosłaniec - współorganizowanie kształcenia sp., religia
 • Barbara Sabak - współorganizowanie kształcenia sp,. biblioteka szkolna
 • Monika Seredziuk - wychowawca kl. III, edukacja wczesnoszkolna, współorganizowanie kształcenia sp.
 • Agnieszka Siemińska - język angielski klasy I-VIII, wychowawca kl. VIII
 • Monika Staruzik - fizyka kl. VII-VIII, matematyka kl. Va i b, kl. VIII
 • Aneta Urban - zajęcia wychowawczo-rewalidacyjne
 • Katarzyna Wieczorek-Czajka - wychowawca kl. IV, język polski w kl. IV, Va, VI i VII
 • Agnieszka Wierzbicka -  wychowawca kl. I, edukacja wczesnoszkolna
 • Julita Winiarek-Cyran - wychowawca kl. Vb, język polski, psycholog szkolny
 • Arleta Wojciechowska-Kajak - pedagog szkolny, TUS, rewalidacja, doradztwo zawodowe kl. VII-VIII, współorganizowanie kształcenia sp.
 • Sylwia Woś - koordynator i wychowawca świetlicy szkolnej, wychowawca kl. VII