strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

Kadra pedagogiczna w naszej szkole składa się z nauczycieli:

 • Renata Monika Osica-Duszczyk - dyrektor szkoły, współorganizowanie kształcenia sp.
 • Olga Wąsik - społeczny zastępca dyrektora szkoły, przyroda, biologia, chemia, współorganizowanie kształcenia, wychowawca klasy VII, innowacja pedagogiczna 
 • Beata Antczak-Kłodzik - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia z integracji sensorycznej
 • Monika Dorota Bachleda - religia oddziały przedszkolne, klasy 1-8
 • Anna Bartnicka - wychowawca klasy Ia, edukacja wczesnoszkolna, współorganizowanie kształcenia sp.
 • Edyta Pelagia Białek - logopeda, neurologopeda
 • Anna Renata Bylinka - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III, współorganizowanie kształcenia sp.
 • Elżbieta Dębicka - oddział przedszkolny, wychowawca w oddziale przedszkolnym "Zuchy"
 • Marzena Fila - oddział przedszkolny, wychowawca w oddziale przedszkolnym "Mali Odkrywcy"
 • Adam Górski - edukacja informatyczna kl. I-III, informatyka IV-VIII
 • Maria Górska - język polski
 • Elżbieta Halina Kąkol - wychowawca kl. IVa, plastyka, technika, EDB, edukacja plstyczna i techniczna kl. I-III, innowacja pedagogiczna, arteterapeuta
 • Marta Kąkol - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ib, współorganizowanie kształcenia sp.
 • Kliczbor Alicja Małgorzata - oddział przedszkolny, wychowawca w oddziale przedszkolnym "Jeżyki"
 • Magdalena Łach -  język angielski w kl. I-IV oraz oddziały przedszkolne
 • Ewa Majewska - matematyka, koło matematyczne, wychowawca kl. V, nauczanie indywidualne
 • Magdalena Anna Misztalska - oddział przedszkolny, wychowawca w oddziale przedszkolnym "Biedronki"
 • Iwona Niuk - wychowawca świetlicy szkolnej
 • Jadwiga Migacz-Banach - wychowanie fizyczne, innowacja pedagogiczna
 • Tomasz Paszkowski - język niemiecki kl. VII-VIII
 • Michał Pieniak - wychowanie fizyczne kl. IV-VIII, SKS, wychowawca klasy VIII
 • Dorota Poźniecka - muzyka (wszystkie oddziały)
 • Bogusława Jolanta Rosłaniec - terapia pedagogiczna, współorganizowanie kształcenia sp.
 • Monika Seredziuk - wychowawca kl. II, współorganizowanie kształcenia
 • Agnieszka Siemińska - język angielski klasy V-VIII
 • Monika Staruzik - fizyka kl. VII-VIII, matematyka kl. IVa i b
 • Elżbieta Walczak - historia, geografia, WDŻ, wychowawca kl. VI
 • Agnieszka Wierzbicka - wspólorganizowanie kształcenia, wychowawca przedszkolny
 • Julita Winiarek-Cyran - wychowawca kl. IVb, język polski, psycholog szkolny
 • Arleta Wojciechowska-Kajak - pedagog szkolny, TUS, rewalidacja, doradztwo zawodowe kl. VII-VIII, współorganizowanie kształcenia sp.
 • Sylwia Woś - koordynator i wychowawca świetlicy szkolnej