strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

Kadra pedagogiczna w naszej szkole składa się z nauczycieli:

  • Renata Monika Osica-Duszczyk - dyrektor szkoły, edukacja matematyczno-przyrodnicza kl.3
  • Ewelina Miąsek - społeczny zastępca dyrektora szkoły, język angielski klasy IV-VIII, wychowawca kl. VII, nauczanie indywidualne
  • Beata Antczak-Kłodzik - terapia pedagogiczna
  • Monika Dorota Bachleda - religia
  • Anna Bartnicka - wychowawca klasy IIIb, edukacja wczesnoszkolna, wspomaganie nauczania
  • Magdalena Bojko - koordynator i wychowawca świetlicy
  • Edyta Pelagia Białek - logopeda, neurologopeda
  • Anna Renata Bylinka - wychowawca klasy II, wspomaganie nauczania
  • Marzena Fila - wychowawca w oddziale "0"
  • Adam Górski - edukacja informatyczna kl. I-III, informatyka IV-VIII
  • Monika Staruzik - fizyka kl. VII-VIII
  • Elżbieta Halina Kąkol - plastyka, technika, EDB, edukacja plstyczna i techniczna kl. I-III, innowacja pedagogiczna
  • Marta Kąkol - wychowawca świetlicy
  • Magdalena Łach - wychowawca kl. IIIb, język angielski w kl. I-III, wychowawca świetlicy
  • Ewa Majewska - matematyka, koło matematyczne, wychowawca kl. VIII, nauczanie indywidualne
  • Jadwiga Migacz-Banach - wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VIII, innowacja pedagogiczna
  • Tomasz Paszkowski - j. niemiecki kl. VII-VIII
  • Dorota Poźniecka - muzyka (wszystkie oddziały)
  • Barbara Sabak - wychowawca kl.IIIa, edukacja wczesnoszkolna, wspomaganie nauczania, biblioteka
  • Monika Seredziuk - wychowawca kl. I, wspomaganie nauczania
  • Michał Pieniak - wychowanie fizyczne kl. V-VIII, SKS, wychowawca świetlicy szkolnej
  • Elżbieta Walczak - historia, geografia, WDŻ, wychowawca kl. V
  • Olga Wąsik - przyroda, biologia, chemia, wspomaganie nauczania, wychowawca klasy VI, innowacja pedagogiczna
  • Julita Winiarek-Cyran - j.polski w klasach IV-VIII
  • Arleta Wojciechowska-Kajak - pedagog szkolny, TUS, rewalidacja, doradztwo zawodowe kl. VII-VIII