strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Beata Jenda

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców - Pani Izabela Woźnica

Skarbnik Rady Rodziców - Pani Diana Szulik

Sekretarz Rady Rodziców - Pan Wioletta Borkowska


Komisja Rewizyjna Rady Rodziców - Pani Marlena Rowińska, Pani Magdalena Michalska


Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

54 9226 0005 0001 5020 2000 0020

Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Uchwała nr 1 - w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Rodzicówna rok szkolny 2023/2024

Uchwała nr 2 - w sprawie wyboru ubezpieczyciela na rok szkolny 2023/2024

Uchwała nr 3 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego i Skarbnika Rady Rodziców do sysponowania funduszami na rachunku bankowym Rady Rodziców

Uchwała nr 4 - w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz związancyh z organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Uchwała nr 5 - w sprawie zmiany godzin dzwonków w roku szkolnym 2023/2024

Uchwała nr 6 w sprawie wniosku o ustalenie terminu przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2023/2024 w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

Uchwała nr 8 - w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 

Uchwała nr 9 - w sprawie aneksu programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 

 

Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 1 - w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Rodzicówna rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr 2 - w sprawie wyboru ubezpieczyciela na rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr 3 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego i Skarbnika Rady Rodziców do sysponowania funduszami na rachunku bankowym Rady Rodziców

Uchwała nr 4 - w sprawie ustalenia dobrowolnej składki na rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr 5 - w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczych w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 6 - w sprawie zmiany godzin dzwonków w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 7 - w sprawie zaopiniowana podręczników w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 8 - w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 9 - w sprawie aneksu programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 10 - w sprawie zmiany godzin dzwonków w roku szkolnym 2022/2023 od 2 stycznia 2023r.

- w sprawie zaopiniowania pracy oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

 

Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 1 - w sprawie ustalenia dobrowolnej składki na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr 3 - w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego oraz edukacji prozdrowotnej w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 4 - w sprawie zmiany godzin dzwonków w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 5 - w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczych w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 6 - w sprawie zaopiniowana podręczników w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 7 - w sprawie wyboru ubezpieczyciela na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr 8 - w sprawie zaopiniowania planu finansowego szkoły 

Uchwała nr 9 - w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr 10 - w sprawie zaopiniowania pracy oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022