strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący - Pani Beata Jenda

Zastępca Przewodniczącego - Pani Izabela Woźnica

Skarbnik - Pani Diana Szulik

Sekretarz - Pan Grzegorz Korga


Komisja Rewizyjna - Pani Ewa Kowalska, Pan Rafał Józefczak


Numer rachunku bankowego Rady Rodziców:

54 9226 0005 0001 5020 2000 0020

Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 1 - w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Rodzicówna rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr 2 - w sprawie wyboru ubezpieczyciela na rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr 3 - w sprawie upoważnienia Przewodniczącego i Skarbnika Rady Rodziców do sysponowania funduszami na rachunku bankowym Rady Rodziców

Uchwała nr 4 - w sprawie ustalenia dobrowolnej składki na rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr 5 - w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczych w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 6 - w sprawie zmiany godzin dzwonków w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 7 - w sprawie zaopiniowana podręczników w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 8 - w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 9 - w sprawie aneksu programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała nr 10 - w sprawie zmiany godzin dzwonków w roku szkolnym 2022/2023 od 2 stycznia 2023r.

- w sprawie zaopiniowania pracy oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

 

Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 1 - w sprawie ustalenia dobrowolnej składki na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr 3 - w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego oraz edukacji prozdrowotnej w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 4 - w sprawie zmiany godzin dzwonków w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 5 - w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczych w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 6 - w sprawie zaopiniowana podręczników w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała nr 7 - w sprawie wyboru ubezpieczyciela na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr 8 - w sprawie zaopiniowania planu finansowego szkoły 

Uchwała nr 9 - w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Uchwała nr 10 - w sprawie zaopiniowania pracy oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022