strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

Zarządzenia dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021, tj. do 30 czerwca 2021r.

ZARZĄDZENIE NR ZO.0050.89.2020 WÓJTA GMINY DĘBE WIELKIE z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przeniesienia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów kl I-VIII Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach ul. Szkolna 3 do pomieszczeń zastępczych w Szkole Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim, ul. Warszawska 78 A na czas remontu Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach ul. Szkolna 3

ZARZĄDZENIE NR 1/2020/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 27 sierpnia 2020r. sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19

Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach roku szkolnym 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 10/2020/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 23 października 2020r. sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego

- REGULAMIN pracy w trybie zdalnym.

- ZARZĄDZENIE NR 11/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 28 października 2020r. Wprowadzenie Regulaminu pracy zdalnej na platformie Google Classroom w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE NR 12/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 05 listopada 2020r. sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego

- Zarządzenie nr 13/2020/2021 Dyrektora szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 07 grudnia 2020r. w sprawie odwołania dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

- ZARZĄDZENIE NR 14/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB HYBRYDOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

- Zarządzenie Nr 15/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie celów kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE NR 16/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY w sprawie kontunuacji  nauczania hybrydowego W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

- ZARZĄDZENIE nr 17/2020/2021 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty

- ZARZĄDZENIE nr 18/2020/2021 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie powołania Członków, Zespołów Nadzorujących oraz Przewodniczących Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty

- ZARZĄDZENIE NR 19/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 01 lutego 2021r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

- ZARZĄDZENIE NR 20/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami - anulowane

- ZARZĄDZENIE NR 21/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY w sprawie kontunuacji nauczania hybrydowego W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

- ZARZĄDZENIE NR 22/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami.

- ZARZĄDZENIE NR 23/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY w sprawie powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH

- ZARZĄDZENIE NR 24/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH Z DNIA 11 czerwca 2021r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz wspierania uczniów  w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE NR 25/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH Z DNIA 22 czerwca 2021r. w sprawie: połowania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczcyiela kontraktowego  w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE NR 26/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH Z DNIA 22 czerwca 2021r. w sprawie: połowania komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczcyiela kontraktowego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

ZARZĄDZENIE NR 27/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W GÓRKACH Z DNIA 30 czerwca 2021r. w sprawie: wprowadzenia procedur reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

Procedury reagowania