strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56
Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań:

1. Gimnastyka korekcyjna - prowadzący Pani Jadwiga Migacz-Banach (klasy I-III)

2. Koło działań multimedialnych - opiekun Pani Elżbieta Kąkol

3. Koło plastyczne - opiekun Pani Elżbieta Kąkol

4. Koło wolontariatu - opiekun Pani Elżbieta Kąkol

5. Szkolne Koło Sportowe - opiekun Pan Michał Pieniak

6. Zajęcia rozwijająco-kreatywne - prowadzący wychowawcy i nauczyciele oddziałów edukacji wczesnoszkolnej

8. Zajęcia rozwijająco-kreatywne z geografii - prowadzący Pani Bożena Jachacy

9. Zajęcia rozwijające z języka polskiego - prowadzący Pani Julita Winiarek-Cyran

10. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego - prowadzący Agnieszka Siemińska

11. Zajęcia rozwijające z matematyki - prowadzący Pani Monika Staruzik

12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - prowadzący Pani Arleta Wojciechowska-Kajak

13. Trening Umiejętności Społecznych - prowadzący Pani Arleta Wojciechowska-Kajak

14. Doradztwo zawodowe - prowadzący Pani Arleta Wojciechowska-Kajak

15. Wychowanie do życia w rodzinie - prowadzący /w zastępstwie/ Pani Marta Kąkol

16. Innowacja pedagogiczna "W szachowej krainie" - prowadzący Pani Jadwiga Migacz-Banach

17. Innowacja pedagogiczna "Mój dom - moja mała ojczyzna. W obiektywie aparatu." - prowadzący Pani Elżbieta Kąkol

18. Terapia pedagogiczna - prowadzący Pani Iwona Niuk

19. Innowacja pedagogiczna "Kolorowy świat emocji. Zajęcia z elementami arteterapii w szkole" - prowadzący Pani Elżbieta Kąkol