strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

- CELE PROGRAMU

- HARMONOGRAM SPOTKAŃ

- PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w rządowym programie AKTYWNA TABLICA. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych. Tegoroczna edycja skierowana jest w szczególności do uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mamy nadzieję, że zajęcia będą jeszcze ciekawsze i efektywniejsze.

W naszej szkole mamy możliwość treningów sluchowych metodą Brain-Boy Universal (BBU)

Za pomocą urządzenia ćwiczący trenuje 8 funkcji podstawowych:

- przetwarzanie wzrokowe,

- przetwarzanie słuchowe,

- słyszenie kierunkowe,

- różnicowanie tonów,

- synchroniczne wystukiwanie rytmów,

- czas reakcji,

- rozpoznanie wzorca częstotliwości,

- rozpoznawanie wzorca czasowego.

Certyfikowanymi trenerami w naszej szkole są:

p. Julita Winiarek-Cyran

oraz p. Arleta Wojciechowska-Kajak

#aktywnatablica #aktywnegorki