strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

Informujemy, że nasza szkoła prowadzi Konkursy Przedmiotowe Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Serdecznie zachęcamy do udziału.

Szczegółowe informacje można znależć na https://konkursy.mscdn.pl/ lub bezpośrednio u nauczycieli przedmiotów.

Pamiętajcie, że to nie tylko szansa na zdobycie dodatkowych punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, to także sprawdzian dla Was samych.

Pamiętajcie, że na udział w konkursie musi wyrazić zgodę Rodzic/Opiekun Prawny. 

W bieżącym roku szkolnym MSCDN jest organizatorem siedmiu konkursów przedmiotowych: polonistycznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego i matematycznego. Organizatorem konkursów językowych jest MKO, a konkursu informatycznego - OEIiZK.

Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 44 z dnia 6 września 2023 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Regulamin konkursów przedmiotowych z języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i matematyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2023/2024.

Gorąco zachęcam wszystkich uczniów klas IV-VIII do udziału w tegorocznych konkursach. Uczniów proszę o zgłaszanie się do nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów. Przypominam, że każdy uczeń przed przystąpieniem do konkursu musi dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełniony druk Oświadczenia Rodziców. Druk ten można pobrać w sekretariacie szkoły lub za pomocą linku zalacznik_nr_2_oswiadczenie_rodzicow_lub_prawnych_opiekunow_.pdf

REGULAMIN KONKURSÓW - regulamin_konkursow_przedmiotowych_mscdn_.pdf

HARMONOGRAM KONKURSÓW 1 ETAP -  harmonogram_etap_szkolny.pdf

HARMONOGRAM KONKURSÓW 2 ETAP - harmonogram_etap_rejonowy.pdf

HARMONOGRAM KONKURSÓW 3 ETAP -  harmonogram_etap_wojewodzki.pdf

Szczegółowe Informacje o tegorocznych konkursach oraz podsumowanie konkursów przedmiotowych z ubiegłych lat, znajdują się na stronie https://konkursy.mscdn.pl/. Na stronie tej, znajdują się programy merytorycznez których wynika jaki zakres materiału z poszczególnych przedmiotów będzie obowiązywał  w kolejnych etapach konkursu.