strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach jest Dyrektor.

Aktualności

Rekrutacja do szkoły i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/23
2022-01-27

Rekrutacja do szkoły i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/23

Szanowni Rodzice,
dnia 16.12.2021r. pismem nr ZO.4424.21.2021 Pan Wójt Krzysztof Kalinowski od nowego roku szkolnego 2022/2023 wyraził zgodę na zmianę struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach. Dzieci przedszkolne oddziałów Stowarzyszenia "Sosenka" będą rekrutowane do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach.

Przekazuję poniżej istotne informacje dotyczące naboru do oddziałów przedszkolnych jak i klasy 1:

Nabór **dzieci na nowy rok szkolny do oddziałów przedszkolnych w gminnym przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** będzie się odbywał, jak w poprzednim roku, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego po adresem:
https://debewielkie.formico.pl

- 21 lutego 2022 r. od godziny 8.00 – 25 lutego 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców/ prawnych opiekunów/, których dziecko już uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego,
- 7 marca 2022 r. od godziny 8:00. – 18 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów/ wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole/ wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej informacji na:
https://szkolagorki.edu.pl/rekrutacja-2022-2023,24s

Nabór **uczniów na nowy rok szkolny do klas pierwszych szkół podstawowych** będzie się odbywał, podobnie jak w ubiegłym roku, za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji, dostępnym pod adresem: https://debewielkie.elemento.pl

- 21 lutego 2022r. od godziny 8.00 – 4 marca 2022 r. do godziny 15.00 - zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły;
- 7 marca 2022 r. od godziny 8.00 - 18 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zamieszkałego poza obwodem szkoły.

Więcej informacji na:
https://szkolagorki.edu.pl/rekrutacja-2022-2023,24s


z poważaniem
Renata Osica-Duszczyk
dyrektor szkoły

czytaj dalej...
Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym
2021-11-16

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym

W dniach 12-24 listopada 2021 r. odbędzie się badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Jego celem będzie sprawdzenie jakości danych pozyskanych podczas spisu zasadniczego.

Oto najważniejsze informacje na temat tego badania:

  • zostanie przeprowadzone na losowo wybranej próbie 100 tys. mieszkań w Polsce;
    udział w badaniu kontrolnym jest OBOWIĄZKOWY i równie ważny, jak w spisie zasadniczym;
  • badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych z numeru 22 828 88 88;
  • ankietowani będą tylko pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym;
  • ankieter zapyta m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania;
  • badanie kontrolne zajmie około 10 minut;
  • tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora);
  • ankieterzy nie będą pytać o zarobki, majątek, numer karty czy PIN etc.;
  • pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i będą objęte tajemnicą statystyczną.

Informacji w sprawach związanych z badaniem kontrolnym najlepiej szukać na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz za pośrednictwem infolinii spisowej (22 279 99 99). Warto też śledzić stronę internetową oraz media społecznościowe Urzędu Statystycznego w Warszawie.

 

czytaj dalej...