strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach jest Dyrektor.

Aktualności

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021
2020-08-24

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2020r. sekretariat naszej szkoły zostaje przeniesiony
do budynku Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim, ul. Warszawska 78.

Godziny pracy sekretariatu 8.00-16.00. 
telefon do sekretariatu naszej szkoły: 739 222 476

 e-mail: sekretariat@szkolagorki.edu.pl

Serdecznie zapraszamy dzieci, uczniów i rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
dla całej społeczności naszej szkoły (w tym oddział "0")
które odbędzie się 
01 września 2020r. od godz. 11.00
w Szkole Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim

(spotkanie z wychowawcą, który zaprowadzi do wyznaczonej klasy, przed wejściem głównym, ul.Warszawska 78)
Harmonogram spotkania:
oddział "0" - godz. 11.00
kl. 1 - godz. 11.10
kl.2a - godz. 11.20
kl.2b - godz. 11.30
kl.3 - godz. 11.40
kl.4 - godz. 11.50
kl.5 - godz. 12.00
kl.6 - godz. 12.10
kl.7 - godz. 12.20
kl.8 - godz. 12.30

      W tym dniu, w zwiazku z sytuacją epidemiczną, wskazaniami Organu Prowadzącego szkołę oraz działając w porozumieniu z Dyrektorem SP w Dębem Wielkim odbędą się tylko krótkie spotkania uczniów z wychowawcami oddziałów w wyznaczonych salach.  Wychowawcy klas o wyznaczonych godzinach będą oczekiwać na uczniów przed wejściem głównym do właściwego budynku szkolnego, a w przypadku niepogody wewnątrz budynku w holu głównym. W nadchodzącym roku szkolnym uczniowie klas 1-3 będą jak dotychczas uczyć się w budynku szkolnym nr 1 przy ul. Warszawskiej 78, zaś uczniowie klas 4-8 w budynku nr 2 przy ul. Warszawskiej 78a. Dla ułatwienia wychowawcy będą tego dnia trzymali tabliczki z nazwami oddziałów.

       Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa proszę, aby uczniowie i rodzice klas 4-8 obowiązkowo stosowali maski lub przyłbice do chwili wejścia uczniów do sal (dzieci młodsze używają osłon ust i nosa wg decyzji rodziców) oraz po wejściu do budynku szkoły każdy zdezynfekował ręce. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników rozpoczęcia roku szkolnego, każdej osobie wchodzącej do budynku szkoły będzie mierzona w sposób bezdotykowy temperatura ciała.  Tym samym mam nadzieję, że wszyscy będziemy działać w trosce o swoje i zdrowie innych w możliwie najlepszy sposób. 

                                                                                                                                   z poważaniem
                                                                                                                                   Renata Osica-Duszczyk
                                                                                                                                     dyrektor szkoły 

 

czytaj dalej...
#DobreWakacje-akcja MEN
2020-07-21

#DobreWakacje-akcja MEN

#DobreWakacje – akcja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna akcję #DobreWakacje. Każdego dnia do końca wakacji będziemy zamieszczać na naszych kanałach internetowych informacje o wartościowych przedsięwzięciach edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych oraz ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu. Będziemy również przypominać o bezpieczeństwie podczas wakacji. Chcemy w ten sposób wesprzeć uczniów i rodziców, którzy ze względu na pandemię koronawirusa musieli zmienić lub ograniczyć swoje plany wypoczynkowe.

 

Jako pierwszy prezentujemy przewodnik „NIEMAPA. Lasy Górnego Śląska”. To bezpłatna publikacja, w której uczniowie i rodzice znajdą propozycje wycieczek przybliżających ciekawe miejsca oraz przyrodę tego regionu.

Akcja MEN na wakacje

Tegoroczne wakacje różnią się od tych, które znamy z poprzednich lat. Ze względu na pandemię koronawirusa nie wszyscy uczniowie mogli wyjechać na upragniony wypoczynek. Niektórzy z nich spędzają wakacje w miejscu zamieszkania, wśród swoich najbliższych. Wiele rodzin musiało także zmienić lub ograniczyć swoje plany wypoczynkowe. Dlatego też chcielibyśmy wesprzeć uczniów i rodziców, przekazując im informacje o ciekawych i wartościowych inicjatywach, takich jak:

  • warsztaty, zajęcia i inne działania realizowane on-line,
  • wydarzenia sportowe,
  • przedsięwzięcia kulturalne.

Będziemy również polecać strony i serwisy internetowe, które mogą być inspiracją do zorganizowania ciekawej wycieczki czy aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. W naszej akcji nie zabraknie także informacji związanych z bezpieczeństwem podczas letniego wypoczynku oraz z działaniami służb ratunkowych w tym zakresie.

#DobreWakacje – gdzie szukać informacji?

Informacje o działaniach i inicjatywach skierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców będziemy zamieszczać na naszych kanałach w mediach społecznościowych i na stronie internetowej z oznaczeniem #DobreWakacje.

Chcielibyśmy każdego dnia przekazywać konkretną rekomendację dotyczącą serwisu internetowego, wydarzenia, zajęć on-line czy przedsięwzięcia kulturalnego.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony oraz śledzenia profili w mediach społecznościowych.

Na wycieczkę po lasach Górnego Śląska

Miłośników parków, lasów i ścieżek rowerowych zachęcamy do zapoznania się z publikacją „NIEMAPA. Lasy Górnego Śląska”. To bogato ilustrowana propozycja dla tych, którzy chcą wspólnie z dziećmi odkrywać otaczający ich świat – ciekawe miejsca, przyrodę i kulturę.

W publikacji znajdziemy propozycje leśnych wypraw urozmaiconych przejażdżką kolejką wąskotorową lub szlakiem rowerowym. Do tego zwiedzanie kompleksów parkowo-pałacowych, np. w Świerklańcu i Pszczynie, a także postindustrialnych obiektów, takich jak Sztolnia Czarnego Pstrąga czy Kopalnia Srebra.

„NIEMAPĘ. Lasy Górnego Śląska” można pobrać ze strony https://niemapa.pl/lasy-gornego-slaska/  lub otrzymać bezpłatnie w  nadleśnictwach: Katowice, Brynek, Kobiór, Rybnik, Świerklaniec, Koszęcin i Rudy Raciborskie. Przewodnik powstał we współpracy z Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

czytaj dalej...
Bezpieczne_wakacje_wytyczne MEN i GIS
2020-06-30

Bezpieczne_wakacje_wytyczne MEN i GIS

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Instrukcje:

  • mycia rąk
  • dezynfekcji rąk 
  • prawidłowego zdejmowania maseczki
  • prawidłowego zdejmowania rękawiczek
  • wytyczne_gis_mz_i_men_dla_organizatorow_wypoczynku_dzieci_i_mlod.pdf

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie. 

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku.

Przygotowane wytyczne zawierają wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej, itp. Opisana została również procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników, kadry i innych pracowników wypoczynku. W wytycznych znalazły się też zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na kolonie czy obóz letni.

Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa. Obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży. W trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz.

W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2  na 1 osobę.  Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.

Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.

Bezpieczny wypoczynek

Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.

Organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia zatrudnionej kadry. Ma również obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.

Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu.

Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy.

Organizator zobowiązany jest również do ustalenia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.

Wspaniałych wakacji!

czytaj dalej...
Komunikat MEN z dn. 13.05
2020-05-14

Komunikat MEN z dn. 13.05

Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych - zgodnie z regulaminem SP w Górkach https://szkolagorki.edu.pl/menadzer_plikow/organizacja_pracy_szkoly/regulamin_sp_gorki.pdf

czytaj dalej...