strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

Zarządzenia dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/2023:

- ZARZĄDZENIE Nr 1/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach - w sprawie ustalenia składów komisji i zespołów w roku szkolnym 2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 2/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach  z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 3/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

         - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 4/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

         - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 4A/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

        - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4A/2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 5/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 14 września 2022r. w sprawie przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w roku szkolnym 2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 6/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 14 września 2022r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w roku szkolnym 2022/2023

           - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 7/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 14 września 2022r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dyżurów szkolnych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w roku szkolnym 2022/2023

          - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 8/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 14 września 2022r. w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 9/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 14 września 2022r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

           - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 10/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 06 października 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 11/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 13 października 2022r. w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 12/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 13 października 2022r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z e-dziennika dla nauczycieli Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 13/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 13 października 2022r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z e-dziennika dla wychowawców klas i wychowawców oddziałów przedszkolnych Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 14/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 13 października 2022r. w sprawie inwentaryzacji rocznej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 15/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 13 października 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu "Noc w szkole" dla Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

           - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2022/2023

- ZARZĄDZENIE NR 16/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

- ZARZĄDZENIE NR 17/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania

- ZARZĄDZENIE Nr 18/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie upoważnienia do dokonywania sprostowań błędów i pomyłek w dokumentacji szkolnej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 19/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Skarg i Wniosków w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

        - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2022/2023

- Zarządzenie Nr 20/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie celów kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

        - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2022/2023

- ZARZĄDZENIE nr 21/2022/2023 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 08 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty

- ZARZĄDZENIE nr 22/2022/2023 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 08 lutego 2023 r. w sprawie powołania Członków, Zespołów Nadzorujących oraz Przewodniczących Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty

- ZARZĄDZENIE nr 23/2022/2023 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury podawaia leków uczniom i dzieciom przewlekle chorym w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE nr 24/2022/2023 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE nr 25/2022/2023 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE nr 26/2022/2023 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty

- ZARZĄDZENIE nr 27/2022/2023 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie powołania Członków, Zespołów Nadzorujących oraz Przewodniczących Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty

- ZARZĄDZENIE nr 28/2022/2023 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej odwołanie od oceny z zachowania.

- ZARZĄDZENIE nr 29/2022/2023 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 28 czerwca 2023 r. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE nr 30/2022/2023 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 05 lipca 2023 r. wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach