strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

Zarządzenia dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/2023:

- ZARZĄDZENIE Nr 1/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach - w sprawie ustalenia składów komisji i zespołów w roku szkolnym 2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 2/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach  z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 3/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

         - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 4/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 18 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

         - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 5/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 14 września 2022r. w sprawie przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w roku szkolnym 2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 6/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 14 września 2022r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w roku szkolnym 2022/2023

           - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 7/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 14 września 2022r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dyżurów szkolnych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w roku szkolnym 2022/2023

          - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 8/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 14 września 2022r. w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 9/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 14 września 2022r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

           - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2022/2023

- ZARZĄDZENIE Nr 10/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 06 października 2022r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 11/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 13 października 2022r. w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 12/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 13 października 2022r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z e-dziennika dla nauczycieli Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 13/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 13 października 2022r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z e-dziennika dla wychowawców klas i wychowawców oddziałów przedszkolnych Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 14/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 13 października 2022r. w sprawie inwentaryzacji rocznej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE Nr 15/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 13 października 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu "Noc w szkole" dla Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

           - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2022/2023