strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

Zarządzenia dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021/2022 (tj. od 30 czerwca 2021r.)

- Zarządzenie nr 1/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach w sprawie powołania komisji, zespołów przedmiotowych i wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w roku szkolnym 2021/2022

- Zarządzenie nr 2/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach w sprawie ustalenia harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022.

Zarządzenie nr 3/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach w sprawie dopuszczenia do użytku programów nauczania na rok szkolny 2021/2022

- Zarządzenie nr 3A/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach w sprawie wprowadzenia „Procedury wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach”

- Zarządzenie dyrektora nr 4/2021/2022  Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- Zarządzenie dyrektora nr 5/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprawowania nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach”

- Zarządzenie nr 6/2021/2022  Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w roku szkolnym 2021/2022

- Zarządzenie nr 7/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach w sprawie powołania zespołu ds. badania jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w roku szkolnym 2021/2022

- Zarządzenie nr 8/2021/2022  Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkachw sprawie wprowadzenia szkolnego planu wychowawczo-profilaktycznego z programem edukacji prozdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w roku szkolnym 2021/2022

- Zarządzenie nr 9/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2022 w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w roku szkolnym 2021/2022

- Zarządzenie nr 10/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach w sprawie powołania sygnalisty oraz zespołu ds. przygotowania procedury zgłaszania nieprawidłowości w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach 

- Zarządzenie nr 11/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach w sprawie wprowadzenia Procedury zgłaszania nieprawidłowości w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach 

Załącznik nr 1 - Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- Zarządzenie nr 12/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 15 grudnia 2021r. sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego

- Zarządzenie Nr 13/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie celów kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

- ZARZĄDZENIE nr 14/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty

- ZARZĄDZENIE NR 15/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 08 marca 2022r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

- Zarządzenie nr 16/2021/2022  Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Szarych Szeregów w Górkach w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach w roku szkolnym 2021/2022

- ZARZĄDZENIE nr 17/2021/2022 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Członków, Zespołów Nadzorujących oraz Przewodniczących Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty