strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476
Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe i koła zainteresowań:

1. Gimnastyka korekcyjna - prowadzący Pani Jadwiga Migacz-Banach (klasy I-III)

2. Koło działań multimedialnych - opiekun Pani Elżbieta Kąkol

3. Koło plastyczne - opiekun Pani Elżbieta Kąkol

4. Koło matematyczne - opiekun Pani Ewa Majewska

5. Szkolne Koło Sportowe - opiekun Pan Michał Pieniak

6. Zajęcia rozwijająco-kreatywne - prowadzący wychowawcy i nauczyciele oddziałów edukacji wczesnoszkolnej

7. Zajęcia rozwijająco-kreatywne z geografii - prowadzący Pani Elżbieta Walczak

8. Zajęcia rozwijające z języka polskiego - prowadzący Pani Julita Winiarek-Cyran

9. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego - prowadzący Agnieszka Siemińska

10. Zajęcia rozwijające z matematyki - prowadzący Pani Ewa Majewska

11. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - prowadzący Pani Arleta Wojciechowska-Kajak

12. Trening Umiejętności Społecznych - prowadzący Pani Arleta Wojciechowska-Kajak

13. Doradztwo zawodowe - prowadzący Pani Arleta Wojciechowska-Kajak

14. Wychowanie do życia w rodzinie - prowadzący Pani Elżbieta Walczak

15. Innowacja pedagogiczna "W szachowej krainie" - prowadzący Pani Jadwiga Migacz-Banach

16. Innowacja pedagogiczna "Biologia po angielsku" - prowadzący Pani Olga Wąsik

17. Innowacja pedagogiczna "Mój dom - moja mała ojczyzna. W obiektywie aparatu." - prowadzący Pani Elżbieta Kąkol

18. Terapia pedagogiczna - prowadzący Pani Bogusława Rosłaniec i Pani Iwona Niuk