strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
do Szkoły Podstawowej
oraz oddziałów przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

Listy kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach, nie zawiera informacji o dzieciach kontunuujacych.

1. Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach /bez podziału na grupy/.

2. Lista kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

3. Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

4. Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

Informujemy, że rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny do oddziałów przedszkolnych oraz szkoły podstawowej
w Gminie Dębe Wielkie będzie odbywała się drogą elektroniczną.
Poniżej znajdują się dokumenty Organu Prowadzącego w sprawie zasad rekrutacji:

strona www rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego, tzw. "zerówki": debewielkie.formico.pl

strona www rekrutacji do klasy I: debewielkie.elemento.pl

- Informacja Wójta Gminy Dębe Wielkie w sprawie elektronicznej rekrutacji dzieci do gminnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Informacja Wójta Gminy Dębe Wielkie w sprawie elektronicznej rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

- Załączniki do Informacji w sprawie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023r.

DOWOŻENIE DZIECI DO SZKOŁY

Obowiązek zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu do szkoły wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Jak stanowi art. 17 ust. 2 przedmiotowej ustawy, droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

  • 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
  • 4 km – w przypadku uczniów klas V- VIII szkół podstawowych 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.