strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

Powrót do szkoły po feriach

wstecz

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.
Przedstawiam wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych, zalecam zapoznanie się - przypomnienie zasad z września 2020r.:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3
Na dzień dzisiejszy klasy 1-3 wracają do budynku SP w Dębem Wielkim.

Zgodnie z tym obowiązują nas zasady SP w Dębem - zmiany dostyczace klasy 3 przekaże wychowawca klasy.
Dowożenie uczniów odbywa się zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.


O czasie powrotu do budynku naszej szkoły poinformuję Państwa w najbliższym, możliwym i pewnym terminie.
Klasy 4-8 obowiązuje nauczanie zdalne na platformie Classroom zgodnie z planem zajęć.

z poważaniem
Renata Osica-Duszczyk
dyrektor szkoły