strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

ERASMUS+

wstecz

Informujemy, że od listopada 2021r. w naszej szkole rozpoczynamy realizację projektu Erasmus+.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną.

Działanie: KA210-SCH - Partnertwo na małą skalę w edukacji/Small-scale partnerships in school education

Partnerstwa na małą skalę (KA210): dedykowane instytucjom, chcącym rozpocząć współpracę międzynarodową, początkującym w E+ lub nastawionym na przedsięwzięcia o mniejszej skali realizacji. Inicjatywy powinny wspierać włączenie społeczne uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz promować postawy aktywnego społeczeństwa europejskiego. Projekty mogą być oparte na wymianie dobrych praktyk, a prowadzone działania (zagraniczne mobilności oraz aktywności lokalne) powinny służyć wypracowaniu rezultatów.

Tytuł projektu: GLOBALIZACJA PRZEZ MEDIA/GLOBALIZATION THROUGH MEDIA

KRAJE uczestniczące w projekcie: Szwecja, Turcja, Polska

Czas trwania: listopad 2021r. - czerwiec 2023r.