strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

Informujemy, że rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny do oddziałów przedszkolnych oraz szkoły podstawowej w Gminie Dębe Wielkie będzie odbywała się drogą elektroniczną. Poniżej znajdują się dokumenty Organu Prowadzącego w sprawie zasad rekrutacji:

strona www rekrutacji do oddziału przedszkolnego: debewielkie.formico.pl

strona www rekrutacji do klasy I: debewielkie.elemento.pl

- Informacja Wójta Gminy Dębe Wielkie w sprawie elektronicznej rekrutacji dzieci do gminnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Informacja Wójta Gminy Dębe Wielkie w sprawie elektronicznej rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

- Załączniki do Informacji w sprawie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022r.

 - zarzadzenie_Wójta Gminy Dębe Wielkie _ ws_terminów postępowania rektutacyjnego i postępowania uzupełniajacego ,w tym terminów składania wniosków na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, klas pierwszych i oddziłow przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przz gmine Debe Wielkie.pdf

zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_zo_0050_9_2021_harmonogram_czynnos.pdf

zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_zo_0050_9_2021_harmonogram_czynnos.pdf

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
do Szkoły Podstawowej oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej

1. Informacja Wójta Gminy Dębe Wielkie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

2. Zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, klas I i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.

*Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Gminnego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Górkach 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.

3. Zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub klasy I szkoły podstawowej, funkcjonującej na terenie Gminy Dębe Wielkie, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

 * Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2020/2021.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

4. Oświadczenie rodzica.

5. Uchwała Nr OS.XXVIII.0007.257.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

6. Uchwała Nr OS.XXVIII.0007.258.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą przyznanych punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.