strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
do Szkoły Podstawowej
oraz oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Górkach

1. Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

2. Lista kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

3. Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

4. Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach

 

Lista kondydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach, nie zawiera informacji o dzieciach kontunuujacych naukę.

 

Informujemy, że rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny do oddziałów przedszkolnych oraz szkoły podstawowej w Gminie Dębe Wielkie będzie odbywała się drogą elektroniczną. Poniżej znajdują się dokumenty Organu Prowadzącego w sprawie zasad rekrutacji:

strona www rekrutacji do oddziału przedszkolnego: debewielkie.formico.pl

strona www rekrutacji do klasy I: debewielkie.elemento.pl

- Informacja Wójta Gminy Dębe Wielkie w sprawie elektronicznej rekrutacji dzieci do gminnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Informacja Wójta Gminy Dębe Wielkie w sprawie elektronicznej rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

- Załączniki do Informacji w sprawie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022r.

 - zarzadzenie_Wójta Gminy Dębe Wielkie _ ws_terminów postępowania rektutacyjnego i postępowania uzupełniajacego ,w tym terminów składania wniosków na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, klas pierwszych i oddziłow przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przz gmine Debe Wielkie.pdf

zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_zo_0050_9_2021_harmonogram_czynnos.pdf

zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_zo_0050_9_2021_harmonogram_czynnos.pdf

 

DOWOŻENIE DZIECI DO SZKOŁY

Obowiązek zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu do szkoły wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Jak stanowi art. 17 ust. 2 przedmiotowej ustawy, droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

  • 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
  • 4 km – w przypadku uczniów klas V- VIII szkół podstawowych 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.