strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon/fax: (25) 757-78-56

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie naszej szkoły,

od dnia 25 marca 2020r. wchodzi w życie Rozporządzenie MEN w sprawie zdalnej edukacji, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Dla nas nauczycieli to również czas wyzwania. Staramy się, aby swoją wiedzę, umiejetności i czas pracy wykorzytać jak najskuteczniej - to egzamin również dla nas. Apelujemmy jednocześnie - zostańcie w domach, to od nas wszystkich zależy jak długo ten trudny czas będzie trwał. 

Warunki, sposoby realizacji nauczania zdalnego oraz zmienione zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Przedmiotowego znajduję się w BIP naszej szkoły: 

https://spgorki.bip.gov.pl/zarzadzenia/zarzadzenie-dyrektora-szkoly.html.

z życzeniami zdrowia

z poważaniem

Renata Osica-Duszczyk

dyrektor szkoły

I. Plan łączeń zdalnych dla klas 4-8.

dni tyg./klasy

godziny rozpoczęcia zajęć

4

5

6

7

8

PONIEDZIAŁEK

1. 9.00

2.10.00

3. 11.00

4. 12.00

j. polski MG

plastyka / technika EK

historia EW

j. angielski EMi

matematyka EM

informatyka AG

religia MB

geografia EW

 

j. niemiecki TP

godz.wych MG

 

 

 

EDB/ godz. wych. EK

 

 

 

 

 

WTOREK

1. 9.00

2.10.00

3. 11.00

matematyka EM

j. polski MG

plastyka EK

historia EW

j. angielski EMi

 

informatyka AG

technika EK

geografia EW

fizyka WW

 

 

religia MB

fizyka WW

biologia OW

ŚRODA

1. 9.00

2.10.00

3. 11.00

j. angielski EMi

matematyka EM

j. polski MG

biologia OW

historia EW

 

 

informatyka AG

plastyka EK

geografia EW

 

 

 

religia MB

wos EW

CZWARTEK

1. 9.00

2.10.00

3. 11.00

4. 12.00

historia EW

j. angielski EM

matematyka EM

j. polski MG

chemia OW

przyroda EW

 

biologia OW

informatyka AG

matematyka EM

 

godz. wych. EM

 

niemiecki TP

religia MB

 

 

 

 

j. angielski EMi

PIĄTEK

1. 9.00

2.10.00

3. 11.00

plastyka EK

historia EW

j. angielski EMi

matematyka EM

j. polski MG

technika EK

geografia EW

 

chemia EM

j. polski MG/ informatyka AG

religia MB

 

 

 godz. wych. EM

 

 

II. Nauczyciele klas 1-3 - rozkład godzin zdalnego kontaktu z nauczycielami

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

900 – 1000

9.00-10:30

lekcja on-line*

kl.3 R.Osica-Duszczyk

Anna Bylinka

Barbara Sabak

Bogusława Rosłaniec

 

1000 - 1100

Anna Bylinka

9.00-10:30

lekcja on-line*

kl.3 R.Osica-Duszczyk

Barbara Sabak

Bogusława Rosłaniec

 

 

1100 - 1200

 

Anna Bartnicka

 

9.00-10:30

lekcja on-line*

kl.3 R.Osica-Duszczyk

Barbara Sabak

Anna Bartnicka

oraz

9.00-10:30

lekcja on-line*

kl.3 R.Osica-Duszczyk

1200 - 1300

 

 

Anna Bartnicka

Anna Bylinka

 

1300 - 1400

Barbara Sabak

Bogusława Rosłaniec

 

 

 

 

         

* - lekcje on-line kl. 3 odbywają się na Google Meet (z przerwą ustalaną indywidualnie)

III. WSPOMAGANIE I REWALIDACJA - rozkład godzin zdalnego kontaktu z nauczycielami

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

800 – 900

Anna Bartnicka

 

 

 

 

900 – 1000

Monika Seredziuk

Piotr Zgódka

Monika Seredziuk

Barbara Sabak

Monika Seredziuk

1000 - 1100

Anna Bylinka

Edyta Białek

 

Edyta Białek

 

1100 - 1200

 

 

 

Piotr Zgódka

 

1200 - 1300

 

 

Bogusława Rosłaniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dodatkowo nauczyciel w porozumieniu z rodzicem może się kontaktować w innym godzinach wspólnie ustalonych

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.