Zajęcia dodatkowe

KOŁO SPORTOWE SKS - logo gotowe-01

Zajęcia prowadzi p. Jadwiga Migacz-Banach.

KOŁA PRZEDMIOTOWE

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów ( m. in. matematyka, język polski, język angielski).

KOŁO PLASTYCZNE i KOŁO DZIAŁAŃ MULTIMEDIALNYCH

Zajęcia prowadzi p. Elżbieta Kąkol.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia prowadzi p. Bogusława Rosłaniec.

KOŁO SZACHOWE

Zajęcia prowadzą p. Jadwiga Migacz-Banach i p. Ewa Majewska.