Samorząd uczniowski

Agata Gałązka

Przewodniczący

 

Izabela Więsik

Zastępca przewodniczącego

 

Nikola Lewandowska

Edyta Mazaj

Skarbnik

 

Sekcja „Kulturalno- oświatowa”:
1. Franciszek Miros, Sylwia Suchocka (kl. VII)
2. Małgorzata Krzyżewska, Laura Woźnica, Zuzanna Sobczak (kl. VI)
3. Adrian Banach (kl. V)


Sekcja „Porządkowo – techniczna”
1. Kacper Borkowski, Alan Popławski (VII)
2. Krystian Nejman, Kacper Rowiński (VI)
3. Piotr Pitura (V)
4. Krystian Jenda (IV)


Sekcja „Społeczna”
1. Oliwia Kieliszek, Ewa Woźnica (VII)
2. Martyna Nowak (VI)
3. Izabela Łazarska, Żaneta Kowalska (V)
4. Damian Kołak (IV)

Opiekunowie: Anna Adamowicz, Jadwiga Migacz – Banach.

 

plan działań SU-17-18

Regulamin SU