Rekrutacja do klasy I / rok szkolny 2019/2020

Lista dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2019/2020 jest dostępna w sekretariacie szkoły.