Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Konrad Siwek

Przewodniczący

Mariusz Kacperkiewicz

Zastępca przewodniczącego

Justyna Chmielewska

Skarbnik

Monika Pobikrowska

Sekretarz

Posiedzeniem Rady Rodziców dnia 18 września 2018r. ustalono kwotę 80 zł na fundusz Rady na pierwsze dziecko, 50 zł na drugie i 50 zł na każde kolejne. Powyższą kwotę można wpłacić przelewem na numer rachunku (podany poniżej), gotówką w ratach miesięcznych lub półrocznych.

Rachunek bankowy Rady Rodziców na który należy realizować wpłaty:

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

nr rachunku: 54 9226 0005 0001 5020 2000 0020

Komunikat Rady Rodziców dot. Balu Karnawałowego

treśc komunikatu