Podsumowanie akcji Maraton Pisania Listów Amnesty International

47500364_714834195564679_5717762598204604416_n

Młodzież w Górkach ma wielkie i wrażliwe na ludzką krzywdę serca! Bardzo mocno zaangażowali się w koordynowaną przez p. Elżbietę Walczak akcję, poświęcając również swój czas po zajęciach lekcyjnych. Nasza uczennica, Laura Piskorz (kl.8) z myślą o młodszych uczniach narysowała ilustracje, które mają tłumaczyć i wyjaśniać idee naszej akcji. Uczniowie klasy 8 wyjaśnili młodszym kolegom trudne zagadnienia jak prawa człowieka i prawa dziecka. Zachęcili również Rodziców do pisania listów. Rodzice uczniów naszej szkoły zapewnili również pomoc w postaci datków na znaczki i koperty. Piękna postawa, dziękujemy! Akcja pisania listów była bardzo udana – nasza młodzież zebrała 112 listów.