Logopeda

1

LOGOPEDA SZKOLNY:

„Ważniejsze od słuchania jest mówienie…”

PLATON

DO ZADAŃ LOGOPEDY SZKOLNEGO NALEŻĄ:

  • WYKRYWANIE WAD WYMOWY
  • WYWOŁANIE, UTRWALENIE I AUTOMATYZACJA POŻĄDANEGO DŹWIĘKU
  • WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, NAUCZYCIELAMI, PEDAGOGIEM
  • ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM MOWY
  • NIWELOWANIE NIEDOSKONAŁOŚCI ARTYKULACYJNYCH
  • USPRAWNIANIE KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ
  • DOKONYWANIE DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH
  • PROWADZENIE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
  • WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI Z WADAMI WYMOWY
  • DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ

 

 

TERAPIĄ OBJĘTE SĄ DZIECI Z KLAS „O”, I, II I III.

ćwiczenia logopedyczne