Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie

Harmonogram czynności - szkoła-2
Zapisy dzieci odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach pracy 8:00 – 14:00.