2 września 2019 – pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym

indeks

2 września 2019 na sali gimnastycznej naszej szkoły punktualnie o g. 9.00 usłyszeliśmy pierwszy w tym roku dzwonek kończący błogi czas wakacji i rozpoczynający nową szkolną przygodę. Pani Dyrektor Renata Osica-Duszczyk powitała wszystkich przybyłych gości, uczniów, rodziców i grono pedagogiczne, które zasiliło kilkoro nowych nauczycieli. Po uroczystości uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami do swoich klas. Rozpoczynając nowy rok życzymy uczniom i nauczycielom owocnej pracy i żywimy nadzieję, że ten nadchodzący czas będzie obfitował w wiele radosnych i twórczych działań, które przyniosą wspaniałe wyniki śladem lat ubiegłych.